Zoekt u naar een letselschade advocaat in Den haag?

U zoekt een letselschade advocaat in de omgeving van Den Haag en u hecht daarbij aan deskundigheid en betrouwbaarheid? Dan kunt u uw zaak rustig bij ons in handen geven. Wij beschikken over alle noodzakelijke expertise waarbij wij niet alleen oog hebben voor de directe letselschade, maar ook voor eventuele vervolgschade die kan optreden. De kosten die u maakt zoals het honorarium van uw advocaat en de kosten van eventuele deskundigen behoren eveneens tot de schade die op de verantwoordelijke voor de letselschade verhaald worden. Dit zijn de in het Burgerlijk Wetboek genoemde buitengerechtelijke kosten.

Bedrijfsongeval

Als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval dan kan het heel goed zijn dat een ander voor dat ongeval aansprakelijk is. Indien u dan schade oploopt bij dit ongeval dan heeft u recht op schadevergoeding. Wij kunnen met onze deskundigheid voor u die aansprakelijkheid regelen en tot een goed einde brengen. Een juridisch adviseur kan u verder helpen bij letselschade.

Verkeersongeval

Zeer veel mensen zijn jaarlijks betrokken bij een verkeersongeval en niet zelden is daarbij sprake van letselschade. Als u zelf het slachtoffer bent van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan valt deze schade te verhalen. Met onze deskundigheid kunnen wij u natuurlijk van dienst zijn.

Ongeval met dier?

Dieren zijn vaak een oorzaak van letselschade. Dat kan rechtstreeks door bijvoorbeeld een beet, maar ook aanrijdingen met loslopende dieren kunnen de oorzaak zijn van letselschade. De eigenaren van deze dieren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ontstane letselschades.

Gebrekkig product?

Door een normaal gebruik van producten zoals apparatuur, speelgoed en dergelijke, kan het zijn dat u letselschade oploopt en dat kan een gevolg zijn van het feit dat het product als gebrekkig kan worden aangemerkt. Als u van een dergelijk gebrekkig product letselschade oploopt kunt u op onze expertise een beroep doen om deze schade te verhalen.

Andere oorzaak

Tal van oorzaken kunnen aanleiding zijn voor het oplopen van letselschade. Medische ingrepen waarbij fouten worden gemaakt, roerende en onroerende zaken die gebrekkig zijn en daardoor letsel veroorzaken en natuurlijk ook beroepszieken kunnen tot ernstig letsel leiden. Onze deskundigen kunnen u voor het verhalen van schade deskundig terzijde staan.

Letselschade advocaat amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *